Het Ik Puber onderzoek

Inmiddels is het Ik Puber onderzoek afgerond. Van 2011 tot en met 2015 is er binnen Yulius voor Geestelijke Gezondheid, in samenwerking met het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, een groot wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de Ik Puber-training. In het Ik Puber onderzoek werd onder andere onderzocht of het volgen van de Ik Puber-training ervoor zorgt dat de kennis van jongeren over hun lichaamswerking, relaties en seksualiteit toeneemt en of zij door het volgen van de training beter onderscheid kunnen maken tussen gepast en ongepast gedrag. Daarnaast onderzochten we of het volgen van de training ervoor kan zorgen dat jongeren zich zekerder over zichzelf gaan voelen en in hoeverre zorgen over de toekomsten afnemen. In totaal hebben ruim 180 jongeren en ouders die deelgenomen aan het Ik Puber onderzoek. Als u geïnteresseerd bent in de uitkomsten van het Ik Puber onderzoek, hou dan de Ik Puber website in de gaten. Hier zullen we te zijner tijd resultaten van het onderzoek presenteren.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

Ik Puber-training Bestel nu