Het Ik Puber onderzoek

Inmiddels is het Ik Puber onderzoek afgerond. Van 2011 tot en met 2015 is er binnen Stichting Yulius, in samenwerking met het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Ik Puber-training, genaamd het Ik Puber onderzoek. Aanleiding voor dit onderzoek was dat uit een eerdere pilotstudie blijkt dat jongeren met een ASS een gebrek aan psychoseksuele kennis en vaardigheden laten zien en zowel ouders als jongeren problemen en zorgen rondom seksualiteit hebben voor de start van de training. Na afloop van de training blijkt dat jongeren en ouders heel positief zijn over de training en dat kennis van de jongeren over psychoseksuele onderwerpen is toegenomen.

In het Ik Puber onderzoek werd verder door middel van een Randomized Controlled Trial (RCT) onderzocht of de doelstellingen van de Ik Puber-training bereikt worden en voor welke doelgroep de training het meest effectief is. De RCT werd mede mogelijk gemaakt door het programma Seksuele gezondheid van de jeugd van ZonMw.

In totaal hebben ruim 180 jongeren met een ASS en hun ouders deelgenomen aan het Ik Puber onderzoek. De helft van deze jongeren heeft tijdens het onderzoek de Ik Puber-training gevolgd, om deze groep te kunnen vergelijken met de andere helft van de jongeren, die tijdens het onderzoek niet de Ik Puber-training hebben gevolgd. In de puberteit vinden veel lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen plaats, en behulp van een gerandomiseerde trial met een onderzoeksconditie was het mogelijk te onderzoeken welke veranderingen werden veroorzaakt door het volgen van de Ik Puber-training.

Met ruim 180 deelnemers is het Ik Puber onderzoek één van de grootste effectstudies wereldwijd naar een behandeling voor jongeren met en ASS! Voor de betrokkenen bij het Ik Puber onderzoek, klik hier.

Klik op de links hieronder voor de publicaties die uit het onderzoek zijn voortgekomen:

- Pilostudie: http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-014-2301-9#/page-1

- Studie protocol: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/15/207

 

 

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

Ik Puber-training Bestel nu