Nieuwe data Masterclass Autisme en Seksualiteit

Op dinsdag 18 februari en dinsdag 11 maart 2014 organiseren wij opnieuw een Masterclass Autisme &Seksualiteit. Deze Masterclass is een tweedaagse training voor professionals om zich voorafgaand aan het geven van de Ik Puber-training bij te scholen in de psychoseksuele ontwikkeling in het algemeen en de problemen waarmee jongeren met autisme te maken kunnen krijgen tijdens de puberteit in het bijzonder. Denk aan problemen als een verhoogde kwetsbaarheid en grensoverschrijdend gedrag. Met deze masterclass worden hulpverleners goed voorbereid op het werken met de Ik Puber-training in de praktijk. Meer informatie en aanmelding via http://www.yuliusautismeexpertisecentrum.nl/aanbod/opleidingen-en-cursussen/autisme-seksualiteit.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu