Resultaten onderzoek ouderbetrokkenheid Ik Puber-training

In de eerste helft van 2013 hebben Renate van Wuijckhuijse en Caroline Milders voor hun afstudeeropdracht bij de Hogeschool Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar de ouderbetrokkenheid binnen de Ik Puber-training. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke factor voor het algemene succes van een training voor kinderen/jongeren. Renate en Caroline hebben voor hun onderzoek met alle betrokken partijen gesproken: Ouders, jongeren, Ik Puber-trainers en ouderbegeleiders van Yulius. Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle partijen over het algemeen tevreden waren met de mate en kwaliteit van de ouderbetrokkenheid. Er zijn echter altijd nog een aantal verbeterpunten en deze zijn te vinden in dit document met aanbevelingen.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Mail gerust naar ikpuber@yulius.nl.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu